Kelly Preston
Photo 1 Of 15
John Travolta, wife Kelly Preston and their son Benjamin Travolta are seen out and about in Paris
John Travolta, wife Kelly Preston and their son Benjamin Travolta are seen out and about in Paris
content ©2016 W.E.N.N. All Rights Reserved.