Jacqueline Lott in Thomaston, GA

Thomaston is the only city in Georgia where we found Jacqueline Lott.