John Warrington in Miami, OK

Miami is the only city in Oklahoma where we found John Warrington.