Ricardo Stone in Arizona

Ricardo Stone found in Tucson.