Ricardo Stone in Texas

Ricardo Stone found in Argyle.