Thomas Booker in Idaho

Thomas Booker found in Lewiston and Pocatello.